Polityka Cookies

Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”).

Definicje

Serwer – urządzenie na którym umieszczona jest strona internetowa Kancelarii.

Administrator – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wędziński, NIP: 5542491274, uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna w stosunku do której Administrator uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach elektronicznych.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Administratora.

Cookies (inaczej „ciasteczka”) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:

  1. sesyjne (tzw. session cookies) – plikami o charakterze tymczasowym, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania np. przeglądarki internetowej;
  2. stałe (tzw. persistent cookies) – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia samodzielnie przez Użytkownika. Pliki nie podlegają automatycznemu usunięciu po zakończeniu sesji, chyba że parametry Urządzenia Użytkownika są ustawione w trybie usuwania plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wędziński z siedzibą w Warszawie, NIP: 5542491273.

 

Cel i funkcja polityki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji zasad korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb o charakterze indywidualnym w celu opracowania statystyk, umożliwiających pozyskanie informacji jak Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pozyskiwanie informacji o potrzebach Użytkownika przyczyni się do ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych;

Pliki cookies wykorzystywane są również w celu zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

Zasady działania plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie za pomocą którego Użytkownik przegląda strony internetowe np. przeglądarki internetowe domyślnie przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdej chwili wprowadzić zmiany do ustawień dotyczących plików cookies. Zmiana może polegać na wprowadzeniu zasady, iż automatyczna obsługa plików cookies jest zablokowana w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź w przypadku każdorazowego zamieszczenia plików cookies w urządzeniu Użytkownika Serwisu zostanie on poinformowany o tym fakcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.

Operator Serwisu informuje, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu plików cookies, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zawarte w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu.

Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zostały zamieszone w zakładce „Pomoc” lub zakładce o innej podobnej nazwie w menu stosowanych przez Użytkownika przeglądarek internetowej.